fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Missie en Visie

PERSPECTIEF OM POTENTIEEL VAN MENS EN ORGANISATIE TE ONTSLUITEN

Hoe zou het zijn wanneer we – als individu, groep, organisatie en samenleving – doen wat we werkelijk willen?

En dat wat we belangrijk vinden kunnen verbinden met de doelen van team en organisatie waarvoor we werken. En ons ‘werk’ een manier wordt om dit samen te realiseren. Op basis van het aanwezige talent en potentieel.

Veranderen begint bij het voelen van urgentie of verlangen. Waarbij een betekenisvol en lonkend perspectief in werk en leven richting geeft. En beweging vraagt om loslaten en opnieuw creëren. Als coach schep ik ruimte om helpende en belemmerende patronen zichtbaar te maken en gecoachte(n) in staat te stellen de gewenste beweging te maken. Op basis van wat er is en gebruik makend van aanwezig talent en ontwikkelpotentieel. Vanuit de visie dat de kracht bij de betrokkenen zelf ligt. Zodat mens en organisatie meer resultaat met minder moeite en meer flow ervaren.

Oei voor Groei faciliteert vanuit zijn visie de (formele en informele) leiders en volgers van nu en de toekomst in het creëren van ruimte voor betekenisvolle organisaties waarin Ziel & Zakelijkheid verbonden zijn.

En waarin alle stakeholders van deze organisaties (medewerkers, klanten en partners) uitgedaagd worden om hun talenten en drijfveren ten volle te leven en uit te nutten.

Dit vraagt van leiders om ruimte te geven door vertrouwen en ondersteuning te schenken in plaats van op controle te sturen vanuit angst en van volgers ruimte te nemen vanuit persoonlijk leiderschap in plaats van lijdzaam slachtofferschap.

Oei voor Groei heeft als ambitie:

  • de inspiratie- en krachtbron te zijn voor professionals en de leiders van nu en straks om te volgen en te leiden vanuit eigen drijfveren, waarden, talenten en ontwikkelpotentieel en deze te verbinden met de waarden en doelen van de organisatie waarin zij werken of willen werken. De klantbelofte is aantoonbaar meer impact met minder stress en meer plezier.
  • door te groeien naar een toonaangevend kennis- en ontwikkelplatform voor onze leiders van de toekomst (en hun begeleiders) waarin deze leiders kennis en ervaring kunnen delen, halen en brengen om te bouwen aan betekenisvolle organisaties die waarde en betekenis creëren voor al hun stakeholders, met een prominente plaats voor de eigen medewerkers. Betekenisvolle verandering vraagt in onze visie om een gedeeld en lonkend perspectief dat mensen in beweging brengt, hun talenten en ontwikkelpotentieel aanspreekt en waarin boven- en onderstroom elkaar versterken in plaats van tegenwerken.

Door het verbinden van de 7 V’s: Veiligheid – Vertrouwen – Verantwoordelijkheid – Verbinding – Vrijheid – Visie – Voldoening

Met als kernwaarden: Betrokken – Authentiek- Verbindend – Dduurzaam – Betekenisvol.

 

Duurzame groei door verbinding van bewustzijn, inzicht en authenticiteit

  • Met duurzame groei en veranderingen in het kader van bedrijven en organisaties bedoelen we veranderingen die de organisatie op een hoger niveau brengen voor de langere termijn en dus niet alleen voor de korte termijn. Hierbij kijken we niet alleen naar het financieel- en procesperspectief, maar ook nadrukkelijk naar het klant- en medewerkersperspectief. Uiteindelijk gaat het om mensen.
  • Duurzaam in het kader van persoonlijke groei betekent een bestendige vergroting van zelfinzicht waardoor we beter in staat zijn om eigen keuzes te maken en te verankeren in een persoonlijke visie en daarmee uiteindelijk gelukkiger te leven.
  • In onze visie vraagt de maatschappij meer en meer om duurzaam, authentiek en respectvol handelen vanuit vertrouwen en motiveren in plaats vanuit controle en sturen. Korte termijn denken, cosmetische aanpassingen en louter eigenbelang zijn in dit beeld niet meer toereikend.
  • Vergroting van bewustzijn en inzicht in de kern, het innerlijke zelf van mens en organisatie, is essentieel voor duurzame verandering! We zien nog teveel dat gedrag bepaald wordt door angst, rituelen en afweermechanismen.

Oei voor Groei wil bijdragen aan groei en balans in een respectvolle samenleving

  • Duurzame groei door bewust te zijn en te handelen vanuit eigen kracht, maar ook met oog voor korte termijn behoeften;
  • Authenticiteit van mens en organisatie, maar ook met oog voor wat de buitenwereld van ons vraagt;
  • Respect voor elkaars wensen, meningen en persoonlijkheden, maar ook met oog voor eigen belangen en drijfveren.

Vertrouwen en motiveren in plaats van controle en sturing…

 

>