fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren
 • You are here:
 • Home »

Tarieven en vergoeding

  Oei voor Groei hanteert marktconforme tarieven. Offertes zijn altijd maatwerk afgestemd op de situatie van de opdrachtgever.

  De hoogte van investering voor coaching is dus afhankelijk van de context en wensen van de opdrachtgever en gecoachte(n). Voor particulieren geldt een gereduceerd tarief.

  Vergoedingsmogelijkheden

  Er zijn verschillende mogelijkheden om zowel individuele als team-en organisatiecoaching (deels) vergoed te krijgen.

  Tijdelijke (subsidie-)regelingen individueel:

  Tijdelijke (subsidie-)regelingen organisatie/teams:


  Andere mogelijkheden: 

  1. Uw werkgever. Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd (bijv. Wellbeing budget) voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende en/of P&O  in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.
  2. CAO. Er zijn in Nederland meer dan 900 actieve cao’s, met daarin vastgelegd de arbeidsvoorwaarden voor je sector. Veel werkgevers zien het belang van goede coaching in. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw CAO een bedrag is opgenomen voor coaching. Win meer informatie in bij de HR manager van je organisatie of zoek in het overzicht van beschikbare Arbeidsmarkt- en Opleidingsfondsen (A&O) en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O).
  3. Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er.  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.
  4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, dan is de kans aanwezig dat het coachtraject vergoed wordt. Coaching heeft immers een gunstig effect op het weer arbeidsgeschikt krijgen van mensen. Win meer informatie in bij je verzekeraar.
  5. UWV.  Kijk voor een actueel overzicht van de UWV subsidies op de website van het UWV. Via het UWV kun je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een interne jobcoach.
  6. Particulier tarief.  Mocht je werkgever het traject niet betalen, dan bieden we ook de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren voor een gereduceerd particuliere tarief. Dit is mogelijk als er geen zakelijk coachbudget is, of als dit budget op is. In sommige gevallen wil de coachee langer doorgaan en meerdere gesprekken voeren. Ook dan kan de coachee overgaan op het particuliere tarief. Zo hoeft het traject niet afgebroken te worden.

  Laat een reactie achter:

  >