fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Samen je MKB bedrijf SLIMmer maken met subsidie?

Update: Op 1 maart 2022 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur.

Om succesvol te blijven moet jouw mkb-bedrijf zich constant aanpassen aan de ontwikkelingen van de markt en maatschappij. Maar doen jouw medewerkers dat ook? Zijn ze klaar voor veranderingen? Beschikken ze over de competenties, kennis en ervaring die ze in de toekomst nodig hebben?

Je wilt wel werken aan een ontwikkelprogramma voor je medewerkers maar hebt er gewoonweg de tijd en het budget niet voor. Dan is dit de oplossing voor jou. Met support van de SLIM subsidie ondersteunt Oei voor Groei mkb-bedrijven die willen werken aan de ontwikkeling van medewerkers om SLIMmer te kunnen ondernemen.

Het SLIM programma van Oei voor Groei geeft inzicht in de leer- en ontwikkelbehoefte binnen je organisatie, activeert de medewerkers en biedt een toekomstbestendig leer- en ontwikkelplan. 

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Oei voor Groei helpt graag bij het opstellen van een ontwikkelplan voor je medewerkers om je MKB-bedrijf of samenwerkingsverband toekomstbestendig te maken. Waarbij we graag (deel van) de uitvoering verzorgen. Ook kunnen we helpen bij de aanvraag van de SLIM-subsidie. 

Laat een reactie achter:

>