fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Doe de unieke ODC gedrags- en drijfverenmeting en neem regie over Werk en Leven

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC gedrags- en drijfverenmeting het verschil maken. Door het meten en verbinden van gedrag, competenties, drijfveren en talent.

Hoe zou het zijn wanneer we datgene doen wat we werkelijk willen en van nature goed in zijn?

ODC meet en verbindt gedrag, competenties, drijfveren en talent

ODC meet en verbindt gedrag, competenties, drijfveren en talent

Past deze rol of functie écht bij jou? Is die volgende stap een goed idee? Wat maakt het dat ik energie verlies en dreig vast te lopen? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Welke ontbreken er? Wat maakt ons sterk en wat is juist ons valkuilgedrag?

Allemaal vragen waar de ODC meting een waardevolle bijdrage aan het antwoord kan geven. Zodat jij de juiste keuzes kunt nemen.

 

De ODC meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ODC test is een gevalideerde en beproefde assessmenttool met uitzonderlijke resultaten bij het meten van gedrag, drijfveren en talent.

“Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.”

De ODC meting:

 • biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag;
 • biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties;
 • helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten;
 • geeft zicht op onbewuste drijfveren;
 • voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

Bijzonder aan de ODC meting is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijk talent en kwetsbare kracht. Sommige competenties zijn niet van nature ontwikkeld en vertegenwoordigen het ervaringsgedrag. Dit zijn competenties, die u zichzelf heeft aangeleerd. Daarom kost het u veel energie, met name onder hoge druk, om deze competenties te leveren en het bijbehorende gedrag te laten zien. U moet hier als het ware voor ‘stretchen’. Wanneer de druk op het werk te groot wordt, kan een stretchgebied een valkuil worden.

ODC_matrix

 

“De ODC meting bevestigde aan de ene kant wat ik zelf over mij wist. Maar er kwam uit de meting ook een aspect waar ik zelf geen weet van had. Han wist op een treffende wijze en met voorbeelden aan te geven hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Nu ik meer van het “onbekende/ onbewuste” af weet, hoop ik daar in de praktijk mijn voordeel mee te kunnen doen.”

 

Voorbeeld van ODC toepassingen:

ODC wordt met name toegepast in de volgende situaties:

COMPETENCE MANAGEMENT (matching & assessment)
ODC meet welke competenties wel en niet ontwikkelbaar zijn. Ook meet de ODC wat natuurlijke drijfveren zijn en in welk gebied iemand aangepast gedrag vertoont en onder druk minder kan gaan presteren. Bij selectie, aanname of benoeming van bijvoorbeeld een nieuw lid van een managementteam of een nieuwe positie voor veelbelovende medewerker kan met behulp van ODC daarmee de best passende fit gevonden worden.

COACHING
Coaching van individuen en teams kan gerichter plaatsvinden door gebruik te maken van het ODC. De meting geeft inzicht in de onbewuste blokkades die een persoonlijke of teamontwikkeling in de weg staan en op welke gebieden ontwikkelpotentieel aanwezig is. Daarna kan op basis van de meting effectieve coaching plaatsvinden met blijvend resultaat tot gevolg.

CHANGE
ODC kan de essentie van de gevraagde ‘change’ benoemen en vertalen in de benodigde competenties. Door met behulp van ODC de juiste leiders en deelnemers daarvoor te selecteren zal de beoogde organisatieverandering sneller en duurzamer op gang gebracht worden.

Een individueel ODC assessment bestaat uit:

 •     een meting van maximaal 20 minuten
 •     een uitgebreide rapportage
 •     een persoonlijke terugkoppeling van anderhalf uur

Een teamassessment bestaat uit:

 •     meting van de individuele teamleden
 •     een persoonlijke terugkoppeling van anderhalf uur per teamlid
 •     persoonlijk rapport per teamlid
 •     plenaire bespreking van het teamprofiel

Han Oei is een ODC gecertificeerd professional, ervaren in het afnemen en analyseren van ODC metingen. In het kader van individuele coaching, teamontwikkeling, matching en strategisch HR.

Hoe zou het zijn om met meer resultaat, meer gemak en meer plezier te werken en leven?

Klik op deze link voor meer informatie over een diepgaande ODC Teamanalyse om te komen tot een passende teamsamenstelling of om teamontwikkeling te versnellen.

Laat een reactie achter:

>