fbpx
Persoonlijk Leiderschap
Video/Audio/Tekst

Jouw Persoonlijk Kompas in Werk en Leven

6 Modules 15 Lessen

Over dit Programma

Stel je voor dat jij doet wat je werkelijk wilt in zowel werk als leven…

Zou je dan niet meer betekenis en nieuwe energie ervaren?

Met het programma “Jouw Persoonlijk Kompas in Werk en Leven” ga jij direct regie nemen over je werk en leven om dit te realiseren. Stap voor stap, zonder direct rigoureuze beslissingen te hoeven nemen…

Programma Structuur

1 Les

Introductie

In de introductie maak je kennis met de doelen, structuur en werkwijze van dit programma. Om het maximale eruit te halen, zodat jij meer focus en richting in je werk en leven gaat ervaren...

Doel en opzet van het programma

In deze introductie maak jij kennis met het Waarom, Wat en Hoe achter dit programma

3 Lessen

Doe een WorkLifeScan

In deze module verkrijg je overzicht waar je nu staat. Hoe is je energiehuishouding? Wat zijn jouw belangrijkste energiegevers en energieslurpers? Wat is de urgentie om te veranderen?

Waardeer je leven

In deze les wordt je uitgenodigd om naar je leven in de volle breedte te kijken. Over welke aspecten van je leven ben je meer of minder tevreden? Wat heeft nu aandacht nodig om een gelukkiger leven te leiden...

Ken je energiegevers en energievreters

Om je energiehuishouding gezond te houden is het goed zowel jouw energiegevers als energievreters te kennen. In deze les maak jij een overzicht voor jezelf.

Creëer urgentie en verlangen voor verandering

Om echte beweging te creëren is er voldoende urgentie en/of verlangen nodig om te veranderen. In deze les onderzoek jij of dit het geval is.

ALLEEN VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
3 Lessen

Creëer je Persoonlijke Kompas

In deze module onderzoek jij jouw plek in de leef- en werkomgevingen waar jij deel van uit maakt. Wat is daarin voor jou belangrijk? Welke gewaagde doelen behoren tot een voor jou lonkend en betekenisvol perspectief?  

Beschouw je plek in al jouw leefomgevingen

Als individu maak jij onderdeel vanuit verschillende leefkringen. In deze les ga jij uitzoomen om te kijken welke rol jij in welke leefkring vervult. En hoe jij je huidige invulling op dit moment ervaart

Verbind je met een lonkend perspectief

In deze les verbind jij je met een lonkend perspectief hoe jij je verschillende rollen idealiter zou willen invullen

Creëer je Persoonlijke Visie met gewaagde doelen

In deze les zet jij gewaagde doelen waarop jij je de komende tijd wilt op focussen. Zodat dit als persoonlijk kompas voor jou kan fungeren bij het maken van keuzes in werk en leven. 

ALLEEN VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
3 Lessen

Plan je route

In deze module ontwerp jij jouw routeplanner, die de weg vrijmaakt naar jouw gewenste toekomst. Door telkens te focussen op de eerstvolgende stap. En op het wegnemen van drempels.

Stippel je route uit

Nu je je kompas helder hebt en weet wat je doelen zijn is het tijd om de weg er naartoe uit te stippelen.Dit betekent niet dat je een gedetailleerd plan hoeft te maken. Vooraf in beton gegoten plannen komen zelden uit. De reis naar je bestemming is vaak te onvoorspelbaar en van veel factoren afhankelijk. 

(H)erken jouw beren op de weg

Op jouw weg naar je lonkend perspectief kom je ongetwijfeld drempels tegen (want als dat niet het geval zou zijn had je de reis al lang gemaakt). In deze les geef jij aandacht aan jouw 'beren'. Zodat ze uiteindelijk kleiner worden...

Verlaag drempels

In deze les onderzoek jij strategieën om jouw drempels te verlagen, zodat deze je niet belemmeren om op pad te gaan

ALLEEN VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
3 Lessen

Ga op weg

In deze module zet jij de eerste stappen. Je neemt tijd om te experimenteren, leren en te genieten van succesmomenten. Zodat je bereid bent om de volgende stap te zetten. Je leert jezelf te verbinden met jouw Activator. Gebruikmakend van hulpbronnen in jouw omgeving. Je vult je EHBO-kit om terugval te voorkomen.

Zet stap voor stap

Het is zover! In deze les zet je de eerste stap(pen)...

Ervaar, leer en geniet

In deze les krijg jij tips om effectief te reflecteren en te leren op jouw reis vol ervaringen. Vergeet niet je succeservaringen te vieren en te koesteren. Zodat je de volgende stap gaat zetten...

Blijf in beweging

De kunst van veranderen is om in beweging te blijven. In deze les krijg jij tips om dit voor elkaar te krijgen...

ALLEEN VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
2 Lessen

Bonus

In deze module krijg je toegang tot bonusmateriaal.

Visualisatie 'Jouw lonkend Perspectief'

Deze visualisatie helpt je te verbinden met een voor jou lonkend perspectief.

Visualisatie ‘Jouw persoonlijke missie en uniek talent’

Deze visualisatie veranderde mijn leven. Mijn persoonlijke missie en uniek talent werd opeens helder... 

Pen
>