fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Teamontwikkeling

  Wat zijn de vragen? Teams zijn van cruciaal belang voor hun organisaties omdat ze strategische organisatiedoelen omzetten in concrete resultaten. Binnen teams werken mensen samen die van elkaar afhankelijk zijn om de vastgestelde resultaten te realiseren.

  • Waarvoor zijn wij bij elkaar? (bestaansrecht)
  • Hoe organiseren wij ons het best? (inrichting)
  • Hoe werken wij optimaal samen? (dynamiek)
  • Hoe beïnvloeden wij onze omgeving? (omgeving)
  driving-forcesHoe helpt Oei voor Groei? In ieder team vindt, bewust of onbewust, een ontwikkeling plaats in de wijze waarop de teamleden met elkaar samenwerken.  Teams kunnen veel effectiever opereren, wanneer er gerichte aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling. Met andere woorden, wanneer teamontwikkeling een bewust leerproces is waarop gestuurd kan worden. Op basis van moderne zienswijzen – die het ‘command & control’ paradigma ontstijgen – ondersteunen wij ontwikkelingsgerichte veranderingen op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. In onze visie vraagt duurzame verandering om het bewegen van mensen, waarbij de ‘binnenkant’ consistent is met de ‘buitenkant’.
   
   

   

  Voorwaarde voor duurzame teamontwikkeling vormt de verbinding van de 7V’s: 

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid
  • Visie
  • Voldoening

  Willen jullie...

  • als team ontwikkelen naar een high-performing team binnen haar taak en context?
  • inzicht krijgen in welke ontwikkelfase jullie team verkeert en wat dit van een ieder vraagt?
  • persoonlijke en gemeenschappelijke talenten, drijfveren en competenties binnen het team ten volle benutten en elkaar in ieders kracht zetten?
  • alert zijn op kwetsbare kracht en valkuilgedrag van het team en hoe hierop te anticiperen?
  • de patronen en groepsdynamiek binnen het team begrijpen?
  • als team samenwerken met een gezonde balans tussen bezieling en zakelijkheid?
  • in werkelijke dialoog gaan over wat ertoe doet?

  ...dan is een teamanalyse op basis van het Odin Development Compass (ODC) een mooie start. Een diep, simpel en snel instrument om jouw team verder op weg te helpen richting een high-performing team gebruikmakend van ieders natuurtalenten.

  Wat levert jullie dit op?

  • Jullie team ontwikkelt naar een high-performing team dat optimaal samenwerkt bij het realiseren van jullie doelen.  Bewust van haar bestaansrecht, haar inrichting, dynamiek en haar plaats in haar omgeving.
  profile-pic
  Caroline van Weert Directeur | Lid RvC | Adviseur
  profile-pic
  Michael Blaas Hoofd Informatiemanagement en ICT
  profile-pic
  Timothy Akinbile Assistent zakelijk leider
  profile-pic
  Richtsje Samplonius CIO Veiligheidsregio
  profile-pic
  Mascha Ihwe Programmamaker en Projectleider
  profile-pic
  Anoniem deelnemer teamontwikkeltraject

  Met mijn coachvraag vroeg ik ondersteuning bij het omgaan met complexe communicatie en machtsverhoudingen in mijn werksituatie voor mijzelf en voor mijn team. Han verstaat de kunst om op een elegante en begripvolle wijze, snel tot de essentie van het probleem te komen. Wat scheef is, trekt hij in balans. De oplossingsrichtingen die hij aanreikt zijn gevoelsmatig direct herkenbaar en worden uitgelegd in concrete (gedrags-)adviezen. Ik heb het als enorm waardevol ervaren.

  Han heeft in de periode van begin 2017 tot halverwege 2018 het Team Ontwikkeling in een aantal sessies gecoacht bij een manifeste groeivraag. Hij heeft daarbij een goede combinatie van inhoud, theoretisch kader, diverse werkvormen en ruimte voor zowel de groepsbehoefte als individuele behoefte ingebracht. Zijn dienende, rustige persoonlijkheid en gespreksstijl zorgen voor een omgeving waar vertrouwen geborgd is en waar écht ruimte voor groei ontstaat. Het resultaat is dat zowel de groep als een aantal leden uit de groep een zichtbare ontwikkelstap hebben gemaakt.

  Wat heeft Han ons geholpen!

  Met zijn professionele houding en een zeer belangrijke persoonlijke touch heeft hij ons team verder geholpen in ons ontwikkelingstraject. We zijn sterker, beter en hechter geworden en Han heeft hier een essentiële rol in gespeeld.
  Voor mij persoonlijk heeft het coachingstraject veel perspectief gegeven op mijn verdere carrière en zo ook in mijn persoonlijk leven.

  Van Han heb ik geleerd: "Je kan pas echt iets krijgen, als je ook durft te geven."

  Dank aan Han. We hopen je snel weer te zien!

  Han, wat jou goed maakt is dat je tegelijk heel leidend en dienstbaar kunt zijn aan de groep. Je bent er, faciliteert, maar zorgt er steeds voor dat het niet over jou gaat. Dat vind ik heel knap.

  Ik heb Han zowel 1:1 als binnen een team meegemaakt. In beide settings vond ik de balans tussen een veilige ruimte creëren en tegelijkertijd feilloos de ontwikkelpunten naar boven te weten halen heel overtuigend en krachtig.

  Han brengt focus en perspectief en laat iedereen in zijn/haar/hen waarde waardoor er een dialoog op ooghoogte kan ontstaan die tot inzichten leidt. Daarbij kregen wij concrete handvaten om het samenwerken duurzaam te verbeteren.

  Het losweken van functie en rol (nav ODC meting) was voor mij persoonlijk de eyeopener. Ik heb Han n.a.v. het werken met hem aan een organisatie aanbevolen.

  Dank je Han voor alles en tot ziens!

  Voordat ik, als individu, aan ons teamontwikkelingstraject begon had ik de neiging om het stokken van voortgang in de schoenen te schuiven van de “werkwijze” van de ander. “Waarom gebeurt iets niet op de juiste (mijn) manier”, “hoe kunnen we nu verder komen als hij/zij…”, “het is toch logisch dat…”. 

   

  Vanaf de eerste bijeenkomst wist jij deze gedachtes en aannames te torpederen. Je creëerde een omgeving waarin vertrouwen op en inzicht in elkaars handelen en kwaliteiten de boventoon voerde. Door ons kennis te laten maken met ons eigen (en elkaars) potentieel, met elkaars (en onze eigen) valkuilen, is zichtbaar geworden dat we de enorme kracht die in onze organisatie schuilt nog veel beter kunnen inzetten. Processen en rollen worden tegen de (potentiële) kracht van het individu en de organisatie gehouden om deze zo goed mogelijk te benutten.

   

  Uiteraard is het omvormen naar deze manier van werken niet van vandaag op morgen geïmplementeerd en zullen we het hierbij ook nog wel eens in oude valkuilen stappen, maar hoe je in deze, relatief, korte periode onze blik op onze gebruikelijke werkwijzen en ingeslepen patronen zo hebt kunnen omvormen naar een gezamenlijk potentieel overtreft mijn verwachtingen.

   

  Heel veel dank daarvoor.

  Laat een reactie achter:

  >