fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren
  • You are here:
  • Home »

Over Oei voor Groei

Hoe zou het zijn om – als mens en als organisatie – datgene te doen wat we werkelijk willen?

Teveel professionals, leidinggevenden en teams ervaren minder impact en geluk uit hun werk dan ze zouden willen

Zonde! Dit is verspilling van onbenut potentieel en kostbare energie…

Het kan ook anders! Doorbreek de vicieuze cirkel en ervaar meer impact en resultaat met minder moeite en meer plezier, voldoening en zingeving.

Door wat we belangrijk vinden te verbinden met de doelen van het team en organisatie waarvoor we werken. En ons ‘werk’ een manier wordt om dit samen te realiseren. Op basis van het aanwezige talent en potentieel.

Veranderen begint bij het voelen van urgentie of verlangen. Waarbij een betekenisvol en lonkend perspectief in werk en leven richting geeft. En beweging vraagt om loslaten en opnieuw creëren. Als coach schep ik ruimte om helpende en belemmerende patronen zichtbaar te maken en gecoachte(n) in staat te stellen de gewenste beweging te maken. Op basis van wat er is en gebruik makend van aanwezig talent en ontwikkelpotentieel. Vanuit de visie dat de kracht bij de betrokkenen zelf ligt. Zodat mens en organisatie meer resultaat en impact ervaren met minder moeite en meer plezier, voldoening en zingeving…

>