fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

E-Coaching

De huidige tijd vraagt om een flexibele vorm van coaching. Dankzij e-coaching kunnen coachingstrajecten effectief en efficiënt worden ingericht, waardoor clienten snel, resultaatgericht en duurzaam kunnen worden geholpen met hun vragen.

Ook wij bieden e-coaching aan.

e-coaching

Er zijn verschillende vormen van e-coaching. Ze verschillen van elkaar op diverse kenmerken. Er zijn globaal vier belangrijke kenmerken: 

 • Zichtbaar: de coach en cliënt kunnen elkaar wel of niet zien;
 • Nabijheid: de coach en cliënt zijn wel of niet in dezelfde ruimte aanwezig;
 • Tijd: de communicatie tussen coach en cliënt vindt in tijd, gelijk of ongelijk plaats (synchroon/ asynchroon);
 • Uitingsvorm: de communicatie tussen coach en cliënt verloopt via het gesproken of geschreven woord.

Zie hieronder in de tabel een overzicht van vormen van coaching met bijbehorende kenmerken

Overzicht vormen e-coaching

Ontleend aan www.ecoachpro.nl, Ribbers & Waringa, 2011

Naast face-to-face coaching kunnen wij via een professioneel ondersteunend eCoachplatform alle van bovenstaande vormen van e-coaching aanbieden.

 Ribbers en Waringa beschrijven de volgende voordelen van e-coaching:

 1. Plaats- en tijdonafhankelijk (coaching kan overal 24/7 plaatsvinden, mits een computer en internet beschikbaar zijn).
 2. Een aaneenschakeling van contacten (door het ontbreken van reistijd kunnen de contactmomenten verveelvoudigen).
 3. Kleine actiestappen (door meer contactmogelijkheden kan de coaching worden opgedeeld in kleinere stappen, waardoor meer succeservaringen ontstaan).'
 4. 'Op basis van ervaringsleren (de coaching vindt plaats in de relevante omgeving van de cliënt, waardoor het proces zich afspeelt in het echte leven en ‘on the job’).
 5. Hoge mate van betrokkenheid (door het frequente contact en de toename van succeservaringen ontstaat er een hoge mate van betrokkenheid).
 6. Snel tot de kern (door het achterwege blijven van social talk en sociaal wenselijk gedrag ligt de focus op de inhoud).
 7. Beter bij de les (de communicatiewijze zorgt voor een hoog concentratieniveau).
 8. Ruggespraakmogelijkheden, (overleg met derden is mogelijk zonder het proces te verstoren).

De meest afwijkende vorm van traditionele coaching is asynchrone Mail-coaching. Coach en coachee versturen hierbij elkaar electronische berichten via een afgeschermd systeem.

Voordelen specifiek voor e-coaching via Mail-coaching:

 1. Het staat zwart op wit (woorden vervliegen niet, maar zijn blijvend doordat deze worden vastgelegd).
 2. Structureren en motiveren (door het schrijven vindt er automatisch ordening en structurering van gedachten plaats).
 3. Spiegelende functie (datgene wat wordt geschreven wordt direct teruggegeven via het beeldscherm).
 4. Snel toegang tot emoties (het schrijfproces activeert het emotiesysteem.
 5. Individuele controle over het proces (de gesprekspartners kunnen zelfstandig bepalen wanneer ze communiceren en actief bezig zijn met de coaching).
 6. Blijvende positieve bekrachtiging (positieve teksten blijven bewaard en kunnen herlezen worden).
 7. Terugvalpreventie (afgesloten trajecten kunnen keer op keer opnieuw bekeken worden).

Werkwijze

Voor deze asynchrone vorm van e-coaching maken wij gebruik van een beproefde werkwijze ondersteund door een professioneel beveiligd e-coachplatform.

In overleg stellen wij een e-coachcontract op waarin naast de coachdoelstelling onder andere de duur van het traject, het gemiddelde aantal contactmenten en de responsetijd worden afgesproken.

 E-coaching wordt ook in combinatie met Face2Face coachsessies (op een van mijn coachlocaties of via videobellen) aangeboden.

>