fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Gratis Training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is daarbij van groot belang. Zij dienen voldoende bewust te zijn van hun eigenbelang en verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige stimulerende omgeving voor werknemers om na te denken over de langere termijn loopbaan. Daarom is er naast het Ontwikkeladvies ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training te geven.

Wat houdt de Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden in?

De training voor leidinggevenden heeft als doel dat leidinggevenden beseffen dat het zowel voor de leidinggevende als voor de werknemer van belang is dat de werknemer de regie van zijn loopbaan in eigen handen neemt. Hierbij wordt de leidinggevende beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn. Door hierop zicht te krijgen zal de leidinggevende de werknemers motiveren om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies, zodat deze een wendbaardere positie krijgen op de arbeidsmarkt.

Wie kan er deelnemen?

De Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden is beschikbaar voor leidinggevenden van vijfenveertigplussers en daarbij de verantwoordelijkheid hebben voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken.

Inhoud van de training

De training duurt 3 uur en bevat de volgende onderdelen:

  • Bewustwording van het eigen belang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werknemer en deelname van werknemers aan een ontwikkeladviestraject.
  • De bedoeling en vorm van een Ontwikkeladvies aan werknemers. Welke onderdelen/onderwerpen komen daarin aan bod.
  • Welke mogelijkheden er voor de werknemer zijn voor een vervolgtraject (het uitvoeren van een Ontwikkelplan) en de manier waarop zij de werknemers kunnen informeren en faciliteren.
  • Kennis over algemene belemmeringen die werknemers kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.
  • Inzicht in persoonlijke belemmeringen, die een eventueel vervolgtraject in de weg kan/kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
  • Gesprekstechnieken en –vaardigheden.

Meer informatie staat op de pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijk om te weten

  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie (waardoor ik de training gratis kan aanbieden) moeten er minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden meedoen aan de training.
  • Elke deelnemer moet een verklaring invullen dat zij mee hebben gedaan en benaderd kunnen worden voor een enquête. Zij moeten naam, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer invullen.
  • Het aanbod is geldig zolang er nog voldoende subsidie beschikbaar is.
  • De training is kosteloos met uitzondering van de reiskosten (vanaf Utrecht).

Wil je de training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden organiseren of heb je vragen? Neem contact op

Laat een reactie achter:

>