fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Zes tips voor succesvolle co-creatie

  Co-creatie en flexibele samenwerkingsverbanden hebben de toekomst. Ook ik kies als zelfstandig ondernemer met Oei voor Groei bewust voor deze richting. Momenteel heb ik structurele samenwerkingsverbanden binnen Ruimte voor Veranderen en Coaching Nederland.  Dit levert mij (in willekeurige volgorde) de volgende voordelen op met behoud van zelfstandigheid: 

  • Delen van kennis en ervaring
  • Complementaire dienstverlening
  • Mogelijkheid tot het uitvoeren van grotere opdrachten
  • Uitbreiding netwerk
  • Bundeling van kracht in innovatie, business development en uitvoering
  • Stimulerende werkomgeving met inspirerende mensen (alleen is maar alleen)

  Toch ervaren velen met mij dat het opzetten van succesvolle samenwerkingsverbanden geen eenvoudige opgave is. Herinner je de situaties dat jij vol enthousiasme en inspiratie een samenwerkingsverband bent gestart en na een tijd toch de conclusie hebt moeten trekken dat het niet gebracht heeft van wat je gehoopt had? Op zich niet erg, want van gemaakte fouten kun je alleen maar leren. Om deze reden deel ik een zestal tips die ik opgesteld heb op basis van eigen ervaring, zowel positief als negatief.

  Zes tips voor succesvolle co-creatie

  1. Creëer een gemeenschappelijke ambitie

  Aangezien cocreatie dwars door traditionele (hiërarchische) structuren gaat is het creëren van een gemeenschappelijke ambitie essentieel. Immers deelname aan een cocreatie is veelal vrijwillig en het resultaat niet altijd van te voren bekend. Het valt me dan ook op dat bij cocreaties persoonlijke ambities vaak minstens zo belangrijk zijn als professionele en zakelijke ambities.

  2. Neem tijd voor het delen van gemeenschappelijke en individuele waarden.

  Samenwerken gaan over verbinding. Niet alleen op inhoud en resultaat, maar in mijn overtuiging ook over het verbinden wat mensen drijft. In elk proces van samenwerken ontstaan er spannende momenten: Zie ik de samenwerking nog wel zitten? Wat levert de samenwerking me concreet op? Wat maakt het dat we nog niet succesvol zijn? Waarom stopt de een er veel meer tijd en energie in als de ander? Op zulke momenten is het belangrijk de gemeenschappelijke en individuele waarden te kennen.  De afweging of je je nog met waarden weet te verbinden – dit betekent niet dat alle waarden ook in dezelfde mate de jouwe moeten zijn – bepaalt in de praktijk of je je openstelt voor investering in groei en ontwikkeling of dat je afhaakt uit teleurstelling en frustratie.

  3. Verdiep in elkaars kernkwaliteiten en zorg voor een passende rolverdeling

  Weten we van elkaar eigenlijk wel waar we goed in zijn? Weten we het zelf wel? Vaak nemen we er, door drang naar voortgang en resultaat, onvoldoende tijd voor om elkaars kwaliteiten te ontdekken en deze op een passende manier in te zetten. Gevolg is dat de groep niet optimaal profiteert van elkaars kernkwaliteiten. Zou het niet tot meer resultaat met meer gemak en meer plezier leiden als de rolverdeling afgestemd zou zijn op ieders kwaliteiten, drijfveren en energie?

  4. Geef ruimte voor inspirerend visionair leiderschap

  Ik merk dat er bij cocreatie een valkuil is om samen alles te willen doen op basis van gelijkwaardigheid.  Co-creators hebben wederzijds respect en gelijkwaardigheid vaak hoog op hun waardenlijst staan. Hierdoor onderdrukken visionaire leiders soms hun (aangeboren) leiderschapskwaliteiten om niet te dominant over te komen. Toch heeft praktijk uitgewezen dat succesvolle cocreatie stoelt op inspirerend en visionair leiderschap. De uitdaging is om hier voldoende ruimte voor te geven en nemen, zonder dat dit leidt tot traditioneel hiërarchisch management.

  5. Creëer een transparant business model waarin een ieder zich aan kan verbinden

  Wat wordt onze propositie naar wie met wie en via welk kanaal? Wat levert het op en wat kost het, voor ons gezamenlijk en voor ieder van ons afzonderlijk? Dit zijn vragen die belangrijk zijn om in een vroegtijdig stadium helder te krijgen om inspanningen te focussen en te voorkomen dat er een mismatch ontstaat in verwachtingen. Een praktische aanpak voor het gezamenlijk creëren van een business model staat beschreven in ‘Business Model Generatie’ van Ostwalder, een boek dat zelf tot stand is gekomen door cocreatie.

  6. Zorg voor een passend ondersteunend platform met een mix van zowel on-line als off-line mogelijkheden voor efficiënte communicatie en kennisdeling

  De opkomst van social media en nieuwe samenwerkingstools maakt het steeds meer mogelijk om onafhankelijk van plaats en tijd on-line met elkaar samen te werken. On-line platforms voor crowdsourcing, waarin leveranciers met hun (potentiële) klanten nieuwe producten ontwikkelen zijn daar een voorbeeld van. Toch denk ik dat fysieke off-line ontmoetingen onmisbaar zullen blijven, zeker in het geval van echte cocreatie, waarin partijen van idee tot realisatie met elkaar samenwerken rond een gemeenschappelijk business model. Zoals in eerdere punten genoemd is het delen van waarden en kwaliteiten en het opbouwen van wederzijds vertrouwen dan van cruciaal belang en dat kan toch nog steeds beter door elkaar recht in de ogen te kunnen kijken. Of ben ik nu toch niet meer van deze tijd…

  Reageren of heb je meer tips gebaseerd op eigen ervaring? Laat een reactie achter.

  Laat een reactie achter:

  >