fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Wie zijn jouw saboteurs? Leer hen kennen!

Ieder mens heeft vele subpersoonlijkheden in zich, die je helpen, maar ook kunnen saboteren. Denk bijvoorbeeld aan de beschermer/beheerser in je, die alles onder controle wil hebben. Het is zijn taak om je te beschermen en ervoor te zorgen dat je niet in gevaar komt, maar tegelijkertijd weerhoudt hij jou er ook van om gedurfde stappen te zetten bij de verwezenlijking van jouw droom. Of denk aan jouw drammer, die alsmaar tegen je zegt dat je meer moet doen: harder werken, meer aan acquisitie doen, meer sporten etc. De drammer brengt ons in actie, maar geeft ons weinig  rust. En wie herkent de stem van de perfectionist niet, die vindt dat je geen fouten mag maken of de innerlijke criticus, die zegt dat je jouw doel nooit zult bereiken?

Als wij onze persoonlijke ‘ikken’ niet leren (h)erkennen, kunnen zij ons ervan weerhouden te leven naar wie we zijn en wat we wensen. Persoonlijke ikken kunnen vreugde brengen, maar ook leed veroorzaken. De ‘ikken’ waarvan we het bestaan ontkennen zijn hierbij het gevaarlijkst. Mensen, bijvoorbeeld,  die een allergie voor ‘macht’ hebben, kunnen soms (meer of minder subtiele)  machtstrekjes in zich hebben, die bij ontkenning een destructieve werking kunnen hebben. Door je bewust te worden van de verschillende subpersoonlijkheden en bijbehorende energiepatronen, kun je met hen in gesprek gaan en afspreken wanneer zij meer of minder op de voorgrond mogen treden om jou te helpen. De Voice Dialogue methode is een krachtige aanpak om dit gesprek zelf of onder begeleiding te voeren en ons te leren om bewuste mensen te worden, zodat we kunnen kiezen hoe we willen zijn.

Het bewustwordingsproces begint met het gewaarzijnhet vermogen om te observeren zonder te veroordelen. Vervolgens is er het ervaren van het energiepatroon waarin we op elk willekeurig moment verkeren, met al zijn fysieke, emotionele en spirituele dimensies. Het bewuste ego tenslotte kiest op basis van het gewaarzijn en de ervaring. Vaak heeft het ego zich geïdentificeerd met een subpersoonlijkheid en maakt deze de keuzes voor ons.  De beheerser besluit bijvoorbeeld voor jou dat je risicovolle situaties vermijdt, ook wanneer jij diep in je hart de stap wel zou willen zetten. De uitdaging is om het onbewuste naar het bewuste ego te transformeren.

Werk aan jouw proces van bewustzijn en leer je primaire en verstoten ikken kennen. Vraag je af wanneer de ikken in je leven zijn gekomen en hoe ze je hebben geholpen? In welke mate zijn ze nu nog functioneel en hoe kunnen zij je nu beter helpen? Vergeet je ikken niet te danken en te respecteren. Ze zijn deel van je, hebben je veel gebracht en willen je blijven helpen als ze zich geaccepteerd voelen.

Neem als voorbeeld je innerlijke criticus. Denk aan het doel dat je het naast aan je hart ligt. Luister nu naar de stem die zegt dat je dit doel nooit zal bereiken. Herken je waar de innerlijke criticus vandaan komt? De innerlijke criticus heeft geleerd hoe hij de zaak moest aanpakken toen we klein waren en zo gaat hij nog steeds te werk. We dienen hem te actualiseren. Hij moet volwassen criteria gaan hanteren en meer realiteitszin krijgen. Stel je een innerlijke stem voor die je in alle situaties leidt en helpt, bijv. op je werk en in je relaties. Neem je verantwoordelijkheid en leer de innerlijke criticus bij te staan. De innerlijke criticus kan een uitstekende gids zijn wanneer onze bewuste ego hun rol duidelijk omschrijft en het geen automatisme is om naar hen te luisteren. Mijn innerlijke criticus zegt nu bijvoorbeeld dat dit artikel wellicht te diepgravend is voor een deel van mijn doelgroep. Toch kies ik ervoor om dit artikel te publiceren, waarbij ik de innerlijke criticus de rol heb gegeven om zoveel mogelijk begrijpelijke taal te gebruiken.

Als wij onze persoonlijke ikken (h)erkennen, kunnen wij volwassen keuzes maken. Dit geeft ons de vrijheid om te leven naar wie wij zijn, zodat wij ons niet meer hoeven te laten saboteren door delen van vroeger die wij nu niet meer nodig hebben.

Welke persoonlijke ikken belemmeren jou het meest en wat doe je hieraan?

Kennis maken met je innerlijke ikken en een beproefde methode om je saboteurs minder ruimte te geven? Kom naar  een inspiratiedag of neem contact op voor een persoonlijk coachtraject.

Laat een reactie achter:

>