fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Week van de Werkstress – Van werkstress naar werkgeluk

"In Nederland hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. Bij 35 procent van alle verzuimgevallen wordt ook daadwerkelijk werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. De kosten voor werkgevers bedragen jaarlijks inmiddels 2,8 miljard euro." Aldus het persbericht van OVAL ter gelegenheid van de start van de Week van de Werkstress

Maatregelen nodig

45 procent van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen werkstress. Ook voor werkgevers is er nog veel winst te behalen. De verzuimkosten gerelateerd aan werkstress zijn opgelopen van 2,0 miljard euro tot 2,8 miljard euro in 2017. Omgerekend is dat 8.100 euro per werknemer.

44% van de werknemers ervaart een lage autonomie en 38% vindt de taakeisen hoog. Medewerkers ruimte geven en in gesprek gaan over hun wensen en ervaringen is een eerstestap.

De bron vinden van de stress is vaak de eerste stap in de goede richting, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Experts hebben acht soorten stresssituaties op het werk in kaart gebracht: overwerkte ondergeschikte, schipbreukeling, gefrustreerde doorzetter, deurmat, slaaf van de techniek, pestslachtoffer, burn-out, verongelijkt slachtoffer

Verminderen van werkstress vraagt meestal om het doorbreken van vaak hardnekkige patronen. Doorbreken van patronen vraagt om bewustzijn, het verbinden aan een lonkend perspectief en moed om in beweging te komen, los te laten en opnieuw te creëren. Patronen van de mensen met werkstress zelf, maar ook van alle direct betrokkenen in hun werk- en sociale omgeving die van invloed zijn op de werkstress. 

Tips die helpen om werkstress effectief aan te pakken::

  • Erken stress, geef deze aandacht en maak deze bespreekbaar.
  • Word bewust van het patroon dat de stress in stand houdt. Door op diep niveau waar te nemen. Dan worden individuele patronen zichtbaar, maar ook patronen van het systeem waarin deze individuen werkzaam zijn. Wat levert het patroon de betrokkenen op? Wat kost het hen?
  • Verbind met de kans - het lonkend perspectief - die ontstaat door het patroon te doorbreken. Hoe mooi zou het zijn als... Zonder urgentie of verlangen is het moeilijk uit de 'comfort zone' te stappen
  • Neem het besluit dat nodig is om uit het patroon te stappen en de kans de ruimte te geven. Wat is er los te laten en te leren?
  • Begin bij het begin. Stap voor stap. Knip acties op in behapbare brokken, zodat er geen (mentale) barrières ontstaan en er beweging kan ontstaan. 
  • Ga op weg, reflecteer, leer en volhard. Koester succesmomenten.
  • Zet hulpbronnen in die jou kunnen helpen in dit verre van eenvoudig proces. Denk daarbij aan leidinggevende, collega, HR, externe coach.

Het terugdringen van werkstress is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer.

Hoe dan? Vraag het gratis eBoek 'Doen wat we écht willen' met vele praktische tips om mensen en organisaties meer werkgeluk en minder werkstress te laten ervaren...

Laat een reactie achter:

>