fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Wanneer 1+1 echt 3 wordt!

Samenwerken leidt lang niet altijd tot de gewenste resultaten. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben een groot voorstander van het delen van kennis en ervaring, maar in veel gevallen wordt het gewenste ‘1+1=3’ effect in de praktijk lang niet altijd behaald, niet in kwalitatieve zin en niet in harde cijfers. In de afgelopen 15 jaar heb ik bij (middel-)grote dienstverleners de nodige strubbelingen bij gedwongen en vrijwillige fusies en samenwerkingsverbanden van dichtbij mogen aanschouwen en helpen vlottrekken, zowel op organisatieniveau als op afdelingsniveau. Het was eerder regel dan uitzondering dat de beoogde synergieresultaten niet of pas veel later dan gepland gerealiseerd werden. Maar ook bij de kleinere dienstverleners (waaronder zelfstandige ondernemers) stranden veel samenwerkingen in goede bedoelingen.

Gevolg is dat er veel kostbare tijd, geld en energie verspild worden. Ook zijn er voorbeelden te over dat dit zelfs ten koste gaat van vriendschappelijke relaties. Reden te meer om meer inzicht te krijgen in de do’s en don’ts bij resultaatgericht samenwerken.

Succesvolle samenwerking start bij het werkelijk helder krijgen van een gemeenschappelijke visie, gedeelde en individuele belangen en wederzijdse verwachtingen. Op zich een open deur, maar kijk zelf ook eens kritisch naar de informele of formele samenwerkingsverbanden waar je deel vanuit maakt of hebt uitgemaakt. Een gemeenschappelijke intentie is niet hetzelfde als een gemeenschappelijk belang. Je kunt wel samen de intentie uitspreken om samen meer business binnen te halen, maar wat is deze intentie waard als er een concrete opportunity langskomt, waarin nog onduidelijk is waar ieders baten liggen en de individuele belangen, normen en waarden met elkaar botsen. Of wat is de intentie van het werken aan een gemeenschappelijk teamresultaat waard als jij je ei niet kwijt kan of je het gevoel hebt dat je positie onder druk staat. Het is trouwens nog maar de vraag of iedereen zijn echte drijfveren of angsten makkelijk uitspreekt. Daar is een gevoel van vertrouwen en veiligheid nodig.

Enkele valkuilen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden:
• Te weinig kritische selectie van samenwerkingspartners.
In hoeverre kunnen wij elkaar versterken en is er ook een persoonlijke en culturele ‘fit’ mogelijk?
• Ontbreken van duidelijk afspraken. In hoeverre is het uitspreken van vertrouwen voldoende in tijden waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden?
• Onvoldoende monitoring en sturing. In hoeverre wordt er in de samenwerking gestuurd op zowel resultaat als proces en motivatie?

Vijf voorwaarden om een duurzame samenwerking wel succesvol te laten zijn:
1. Maak het gemeenschappelijk belang zo concreet (SMART) mogelijk en zorg ervoor dat deze aansluit bij de individuele belangen.
2. Investeer in het opbouwen van een gedeelde droom en een sfeer van wederzijds vertrouwen, waarin een ieder zich vrij voelt om zijn/haar ideeën in te brengen en werkelijke gevoelens te uiten.
3. Creëer een werkomgeving waarin ieders kwaliteiten, drijfveren en verwachtingen maximaal tot hun recht komen
4. Zorg voor duidelijkheid in rolverdeling met bijbehorende verantwoordelijkheden
5. Stuur op resultaat, (samenwerkings-)proces en motivatie

Kortom, succesvolle samenwerking vraagt om transparantie in gemeenschappelijke en individuele belangen, en sturing op resultaat, proces en motivatie. Zonder dit alles loop je het risico dat samenwerking uitmondt in verspilling van kostbare tijd, geld en energie. In een volgend artikel zal ik ingaan op praktische tips om deze voorwaarden in te vullen.

Laat hieronder een reactie achter met de valkuilen en voorwaarden voor succesvolle samenwerking die jij belangrijk vindt!

Op zoek naar concrete begeleiding bij het samen werken aan meer resultaat met meer gemak en meer plezier? Neem contact op.

Laat een reactie achter:

>