fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Groei! Het groeiprogramma voor en door ondernemende professionals

Hoe jouw ondernemerskracht te vergroten zodat je meer resultaat behaalt met minder moeite en meer vrijheid

Als jij nu terugkijkt op afgelopen jaar, heb je dan het gevoel dat je:

 • een geweldige dienst of een perfect product hebt, maar deze onvoldoende succesvol in de markt hebt kunnen zetten;
 • graag meer klanten en meer omzet en het bijbehorende hogere inkomen had willen hebben
 • slimmer met je tijd en energie had willen omgaan: meer aan die zaken die bijdragen aan je doel, minder aan bijzaken;
 • meer plezier had willen ervaren in wat je doet: passend bij je passie, kwaliteiten, talenten en drijfveren

Ben jij een zelfstandige professional of ondernemer in het kleinbedrijf en heb jij één van deze vragen met “ja” beantwoord, dan is het programma ‘Groei!’  wellicht iets voor jou!

Ik hoor je nu denken, heb ik soortgelijke uitnodigingen niet vaker gehoord? Klopt, de uitdaging voor veel (zelfstandige) ondernemende professionals is vaak dezelfde. Wat dit programma uniek maakt is de verbinding van overdracht van expertise, persoonlijke aandacht, het groepsdynamisch coachen van elkaar en het integreren van professionele en persoonlijke groei.  Met als overkoepelende doelstelling: meer resultaat met meer gemak en meer vrijheid! En dat alles in een inspirerende en veilige setting met een vaste groep collega-professionals, die elkaar gedurende een half jaar inspireren en scherp houden.

“In een coachingstraject met Han heb ik het pad van mijn startende onderneming bepaald. Het is voor mij concreet geworden wat de missie, visie en strategie van mijn onderneming is en hoe ik mij kan onderscheiden ten opzichte van concurrenten. Ik heb Han ervaren als een prettige en geduldige coach die ruimte geeft om tot je eigen conclusies te komen. Echter, hij helpt je om niet van het pad af te dwalen. Han stelt zich onderzoekend op en stelt juiste vragen. Hij voelt je belemmering aan en gaat erop in. In ontspannen sfeer vraagt hij door en zoekt samen met je naar een passende oplossing. Han laat je in je waarde, begrijpt als iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met passend gedrag. Naast zijn uitstekende coachingskwaliteiten heeft Han veel kennis en ervaring op zakelijk gebied. Bij business vraagstukken denkt Han met je mee en indien nodig geeft hij een waardevol advies. Een coachingstraject met Han raad ik iedereen aan die met meer resultaat en plezier wil ondernemen!” 

Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity.
Victoria Sprong-Kuzminska hired Han as a Career Coach

Je bent goed in je vak, maar het ontbreekt je aan marketing & sales expertise en aandacht, zodat je onvoldoende klanten aantrekt. Veel ondernemende professionals zijn expert op hun vakgebied, maar besteden te weinig aandacht en tijd aan marketing en acquisitie. Voor het interimbureau K+V verzorg ik bijvoorbeeld regelmatig speedcoachingsessies waarin interimmers  tegenover mij zitten die jarenlang vol in de opdrachten zaten zonder te hoeven acquireren. Nu zitten zij vaak zonder opdrachten en weten zij niet hoe zichzelf te verkopen. De vraag die ik dan stel is: wat heb JIJ te bieden? De meeste verzanden dan in een opsomming van hun expertise en ervaring, maar zijn niet in staat duidelijk te maken wat hun zo uniek maakt. Ook zijn er veel starters die tijdens hun loondienst niet zelf hun opdrachten hoefden te verwerven en hier nu tegenaan lopen. Marketing gurus claimen dat een goede verhouding in tijdsbesteding voor succesvol ondernemerschap 60% marketing & sales, 20% productontwikkeling en 20% operatie is. Hoe verdeel jij je aandacht?

Je hebt inmiddels de nodige Marketing & Sales kennis verworven en ermee geëxperimenteerd, maar je krijgt het vliegwiel niet draaiende. Misschien herken je het wel? Het grote aanbod aan workshops en (on-line) seminars gericht op (startende) ondernemers. Je komt er vandaan met volop inspiratie en ideeën, maar dan begint pas het echte werk: hoe breng je het in de praktijk en voorkom je dat je weer terugkeert in de waan van de dag? De uitdaging is er een effectief marketing systeem van te maken. Het vraagt om overzicht en discipline om het resultaat van hun marketinginspanningen te meten en bij te sturen. Welke instrumenten zet jij in en hoe meet jij het resultaat van je marketing & sales inspanningen?

Je hebt veel nieuwe ideeën, maar hebt moeite met het bepalen van een (nieuwe) koers en deze vast te houden, waardoor je de regie over je onderneming dreigt te verliezen. Ontbreekt het jou ook aan overzicht en focus, waardoor je teveel dingen tegelijk doet, en moeite hebt te bepalen welke activiteiten wel en niet bijdragen aan het bereiken van hun doelen? Het risico is dat je leeft naar de waan van de dag, omdat je niet weet wat je morgen moet doen. Gevolg is vaak een toename van stress, doordat het gevoel ontstaat geen regie te hebben over je onderneming en mogelijk ook niet over je eigen leven. Hoeveel regie heb jij over je onderneming? Lees ook de blog ‘Welke koers vaar jij in 2012?’

Je mist sparringpartners, waardoor je onvoldoende scherp gehouden wordt. De valkuil van iedere ondernemer is dat hij/zij denkt alles zelf beter te weten of geen tijd neemt voor reflectie en feedback. Het ontbreken aan kritische en tegelijkertijd inspirerende sparringpartners leidt er toe dat je soms ‘blind’ wordt voor de zaken die jouw zakelijke en persoonlijke groei in de weg zitten. Ik ken velen die de oplossing zoeken in intervisiegroepen. Deze kunnen zeer waardevol zijn. Vaak echter sterven ze ook een zachte dood, omdat de balans tussen investering en opbrengsten niet voldoen aan de verwachtingen. Een van de belangrijkste oorzaken is dat er onvoldoende kennis of aandacht is voor een effectief groepsproces. Zelfs als de deskundigheid voor groepsdynamiek wel in de groep aanwezig is, is dit moeilijk, aangezien het in de praktijk moeilijk blijkt om als zowel deelnemer als groepsbegeleider op te treden. Ook bij de keuze van business partners als sparringpartner speelt het dubbele pettenprobleem vaak een rol. Wie zijn jouw ideale sparringpartners?

Je mist business partners, waardoor je als (te) klein ervaren wordt en niet kunt groeien. Naast de eenzaamheid die sommige zelfstandigen ervaren, is het voor zelfstandigen zonder een netwerk van partners moeilijk om grotere of meer opdrachten tegelijk aan te nemen en uit te voeren. Hoe selecteer jij de juiste partners voor succesvolle samenwerking? Lees ook de blog ‘Zes tips voor succesvolle cocreatie’

Ikzelf heb alle bovenstaande uitdagingen persoonlijk doorleefd en weet dus hoe het voelt. Met meer dan 15 jaar business ervaring in organisatieadvies, coaching en procesbegeleiding wil ik jou graag helpen om het groeiproces, waaraan niemand aan zal ontkomen, sneller te doorlopen. Lees hier meer over mij en wat anderen over mij zeggen.

“Han kenmerkt zich door zijn samenwerkingskracht. Hij observeert, analyseert en is ijzersterk in het stellen van uitdagende vragen. Han combineert op een mooie manier zakelijk en menselijk belang vanuit zijn innerlijke leiding. Bent u op zoek om meer succes uit uzelf, uw team of uw organisatie te halen, dan raadt ik Han van harte aan. U zult plezier hebben en resultaten boeken!”

Marieke Schoenmaker, Voorzitter, Stichting InnovatieBroedplaats

Hoe zou het zijn als je een vast inspirerende groep ondernemers om je heen zou hebben, die jou in een veilige en ongedwongen sfeer, inspireren, coachen, scherp houden en kansen aanreiken om zowel zakelijk als persoonlijk te groeien naar meer resultaat met meer gemak en meer vrijheid? En dat onder begeleiding van een deskundige en ervaren bewustmaker en groeiversneller, die zakelijke en persoonlijke ontwikkeling met elkaar verbindt en oog heeft voor zowel het individuele als het groepsresultaat.

Het programma Groei! biedt deze mogelijkheden. Wat biedt Groei! jou als deelnemer:

 • Boordevol waardevolle kennis en handvatten om zowel professioneel als persoonlijk te groeien. Enkele thema’s:
  • Wat is mijn ondernemersvisie en hoe verbind ik deze aan mijn persoonlijke visie?
  • Hoe zet ik mijn visie en groeiambities om in een strategiekaart en concreet actieplan?
  • Hoe zorg ik voor focus en tijdige bijsturing?
  • Wat is mijn doelgroep en hoe zorg ik voor een passende dienstenportfolio?
  • Hoe ontwikkel ik een aantrekkelijk merk dat bij mij past?
  • Welke marketing- en sales instrumenten (waaronder social media) zijn er en hoe zet ik deze in?
  • Hoe vind ik de juiste partners voor succesvolle samenwerking en cocreatie?
  • Wat hebben mijn onderneming en ikzelf nodig om verder te groeien? Wat zijn hierin je belemmeringen?
 • Ruimte voor vertaling en toepassing naar jouw specifieke situatie
 • Professionele begeleiding van een ervaren bewustmaker en groeiversneller
 • Een groep van inspirerende collega-ondernemers die voor jou als sparringpartners fungeren
 • Toegang tot elkaars expertise en netwerken
 • Maandelijkse groeisessies onder inspirerende en deskundige begeleiding
 • Coaching Circles als beproefd instrument voor groepsdynamisch coachen. In het programma breng ik al mijn kennis en ervaring in, maar coachen wij ook elkaar,  omdat ik geloof in de kracht van ‘delen is vermenigvuldigen’.
 • Platform voor kennisuitwisseling en ondersteuning tussen de sessies door

“Als collega-trainer en -coach en intervisiepartner heb ik achter Han’s eerste-indruk-humble- voorkomen een authentiek, zuiver en ook grappig mens leren kennen met indrukwekkende coach- en trainerskwaliteiten. Han combineert zijn kernkwaliteiten zachtheid en zakelijkheid tot evenwichtig trainer- en coachvakmanschap, waarmee hij in in alle situaties, euforie of ongemak, vertrouwt op zijn intuitie en kennis en de beweging in gang zet die nodig is. Hoe hij dit doet, dat weet ik niet precies, het lijkt op een liefdevolle, doch stevige U-turn waarna hij precies bij datgene uitkomt wat er toe doet. Je gaat met Han op een onbekend avontuur, waarbij je altijd komt waar je hoort te zijn. Dit maakt Han voor mij tot een inspirerende en betrouwbare partner, om mee samen te werken en te sparren.”

Marieke Griffioen, Professional trainer | adviseur | coach, Marieke Griffioen Training | Coaching | Advies

Hoe ziet het programma Groei! er in de praktijk uit?

 • Het programma bestaat uit bijeenkomsten van 6 dagdelen van 3,5 uur op een centraal gelegen locatie (Utrecht en omgeving) met een doorlooptijd van een half jaar. Data en locatie worden in overleg met de groep vastgesteld.
 • Groepen worden zo veel als mogelijk samengesteld op basis van vergelijkbare ervaring en ontwikkelvraagstukken. Groepen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor de inhoud van het programma.
 • In de kick-off sessie maken de deelnemers (groepen van max. 12 personen) op een diepgaande manier kennis met elkaar met aandacht voor elkaars ambities, talenten, waarden en drijfveren. Wat kom je halen en wat kom je brengen? Gemeenschappelijke doelstellingen en thema’s voor vervolgsessies worden bepaald. Samen zorgen we voor een veilige setting waarin we elkaar kunnen inspireren en coachen. Eerste introductie in Coaching Circles als beproefde coachingsmethode in groepen.
 • In maandelijkse groeisessies staat elke keer een ander thema centraal. Vaste onderdelen zijn: Food for thought voor kennisoverdracht en Coaching Circles voor onderlinge coaching.
 • Tussen de sessies door gaan de deelnemers zelfstandig met hun leervraag aan de slag met mogelijkheid tot tussentijdse (on-line) ondersteuning door mede-deelnemers en begeleider.
 • In de afsluitende sessie worden resultaten en successen gedeeld en gevierd en de voorwaarden voor verdere groei geborgd.

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Contactformulier Groei!

[contact-form-7 id=”1692″ title=”Contactformulier Groei!”]

Laat een reactie achter:

>