fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Oei voor Groei participeert in Stichting InnovatieBroedplaats

Han Oei is toegetreden als partner bij de stichting InnovatieBroedplaats™: de plaats waar Nederland samen innoveert.

De InnovatieBroedplaats™ is een fysieke en virtuele co-creatie omgeving, waarin eindgebruikers, het bedrijfsleven, de publieke sector en kennisinstituten samen de brug slaan tussen ideeën en concrete oplossingen. Het sleutelwoord daarbij is ‘samen doen’! De InnovatieBroedplaats™ komt voort uit de vraag van actieve netwerkers ‘Hoe zorgen we ervoor dat we meer concrete en succesvolle innovatieve business met elkaar doen?’. We zetten dus niet het zoveelste netwerk neer, maar benutten juist de kracht van bestaande netwerken op een effectieve manier. Zo samenwerken vormt een bron van energie die de Fuzzy Front End van innovaties transparant, toegankelijk en succesvol maakt.

Nederland kent momenteel ongeveer 15.500 bedrijven die aan innovatie doen. De InnovatieBroedplaats™ is er voor die organisaties, die nieuwe innovaties met meerdere partners vanuit aanvullende sectoren willen ontwikkelen. Zij zien de meerwaarde van organisatie-, sector- en netwerkoverschrijdende samenwerkingen en hebben de persoonlijke drive om bij te dragen aan een innovatiever Nederland.

Han Oei vindt de samenwerking tussen Oei voor Groei en InnovatieBroedplaats™ prima passen:

“Organisatie en mens begeleiden in professionele en persoonlijke ontwikkeling is mijn passie: samen op zoek gaan naar de essentie en verbinden van Dromen-Denken-Doen.  Mijn ambitie is om met de InnovatieBroedplaats™ business innovaties en innovaties rond maatschappelijke thema’s te versnellen en zo bij te dragen aan een innovatieve, respectvolle en duurzame samenleving.”

Laat een reactie achter:

>