fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Kernwaarden

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral iets over hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

Hieronder een lijst met voorbeelden van kernwaarden:

Aandacht

Gehoorzaamheid

Ontdekken

Traditioneel

Assertiviteit

Gelijkwaardigheid

Ontmoeten

Troost

Authenticiteit

Geloof

Ontspannen

Trouw

Autonomie

Geluk

Ontwikkelen

Uitdaging

Avontuurlijk

Gemak

Onvoorwaardelijk

Uitmuntendheid

Balans

Genuanceerdheid

Openheid

Veelzijdigheid

Bekwaamheid

Gevoeligheid

Optimisme

Veerkracht

Betrouwbaarheid

Gezag

Ordelijkheid

Veiligheid

Bescheiden

Gezamenlijkheid

Orignaliteit

Verantwoordelijkheid

Bescherming

Gezondheid

Overgave

Verbeeldingskracht

Betrokkenheid

Groei

Overvloed

Verbetering

Bevrijding

Harmonie

Passie

Verbinding

Bewustzijn

Hulpvaardigheid

Persoonlijke ontwikkeling

Verbondenheid

Bezieling

Humor

Pionieren

Verdraagzaamheid

Bloei

Inlevingsvermogen

Plezier

Vergeving

Collegiaal

Innovatief

Presteren

Vernieuwing

Communicatie

Inspiratie

Puurheid

Vertrouwen

Competentie

Integriteit

Rationaliteit

Vindingrijkheid

Continuïteit

Intimiteit

Rechtvaardigheid

Vitaliteit

Creativiteit

Inzet

Respect

Volharding

Daadkrachtig

Inzicht

Resultaat

Volmaaktheid

Dankbaarheid

Kennis

Rijkdom

Vrede

Deskundigheid

Klantgerichtheid

Rust

Vreugde

Dienstbaarheid

Klantvriendelijkheid

Samenwerken

Vriendschap

Doelgerichtheid

Leiderschap

Schenken

Vrijheid

Discipline

Kwaliteit

Samen

Vrijgevingheid

Duidelijkheid

Levenslust

Schoonheid

Waardering

Duurzaamheid

Liefde

Simpelheid

Waardevol

Eenheid

Loyaliteit

Solidariteit

Waardigheid

Eenvoudigheid

Mededogen

Souplesse

Waarheid

Eerlijkheid

Meesterschap

Soevereiniteit

Wijsheid

Effectiviteit

Meeveren

Speelsheid

Zekerheid

Efficiëntie

Mildheid

Spiritualiteit

Zelfbehoud

Eigenheid

Moedig

Spontaniteit

Zelfkennis

Energiek

Mogelijkheden

Stabiliteit

Zelfstandigheid

Enthousiasme

Mondigheid

Stilte

Zelfvertrouwen

Erkenning

Muzikaliteit

Tederheid

Zelfwaardering

Fijnzinnigheid

Nederigheid

Tevredenheid

Zingeving

Flexibiliteit

Nuchterheid

Toegankelijkheid

Zorgvuldigheid

Geborgenheid

Onafhankelijkheid

Toewijding

Zorgzaamheid

Geduld

Ondernemend

Tolerantie

Zuiverheid

Normen en waarden kunnen een rol spelen bij keuzes voor de toekomst. Selecteer daarom een top-5 van waarden uit bovenstaande lijst die belangrijk voor jou zijn (of voeg een waarde toe die niet op de lijst staat). De waarrden die boven komen drijven zijn blijkbaar waarrden die jij belangrijk vind en niet zonder zou willen. Vaak komen deze waarden niet letterlijk terug in je leven maar zijn ze heel voelbaar als je ze wel of niet in je leven hebt. Het zijn waarden die niet altijd direct tot herkenbaar gedrag of keuzes leiden maar ze zijn heel koersbepalend. Check voor jezelf een paar keer per jaar of deze waarden nog genoeg ruimte krijgen in je leven.

>