fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Kernwaarden

  Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral iets over hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

  Hieronder een lijst met voorbeelden van kernwaarden:

  Aandacht

  Gehoorzaamheid

  Ontdekken

  Traditioneel

  Assertiviteit

  Gelijkwaardigheid

  Ontmoeten

  Troost

  Authenticiteit

  Geloof

  Ontspannen

  Trouw

  Autonomie

  Geluk

  Ontwikkelen

  Uitdaging

  Avontuurlijk

  Gemak

  Onvoorwaardelijk

  Uitmuntendheid

  Balans

  Genuanceerdheid

  Openheid

  Veelzijdigheid

  Bekwaamheid

  Gevoeligheid

  Optimisme

  Veerkracht

  Betrouwbaarheid

  Gezag

  Ordelijkheid

  Veiligheid

  Bescheiden

  Gezamenlijkheid

  Orignaliteit

  Verantwoordelijkheid

  Bescherming

  Gezondheid

  Overgave

  Verbeeldingskracht

  Betrokkenheid

  Groei

  Overvloed

  Verbetering

  Bevrijding

  Harmonie

  Passie

  Verbinding

  Bewustzijn

  Hulpvaardigheid

  Persoonlijke ontwikkeling

  Verbondenheid

  Bezieling

  Humor

  Pionieren

  Verdraagzaamheid

  Bloei

  Inlevingsvermogen

  Plezier

  Vergeving

  Collegiaal

  Innovatief

  Presteren

  Vernieuwing

  Communicatie

  Inspiratie

  Puurheid

  Vertrouwen

  Competentie

  Integriteit

  Rationaliteit

  Vindingrijkheid

  Continuïteit

  Intimiteit

  Rechtvaardigheid

  Vitaliteit

  Creativiteit

  Inzet

  Respect

  Volharding

  Daadkrachtig

  Inzicht

  Resultaat

  Volmaaktheid

  Dankbaarheid

  Kennis

  Rijkdom

  Vrede

  Deskundigheid

  Klantgerichtheid

  Rust

  Vreugde

  Dienstbaarheid

  Klantvriendelijkheid

  Samenwerken

  Vriendschap

  Doelgerichtheid

  Leiderschap

  Schenken

  Vrijheid

  Discipline

  Kwaliteit

  Samen

  Vrijgevingheid

  Duidelijkheid

  Levenslust

  Schoonheid

  Waardering

  Duurzaamheid

  Liefde

  Simpelheid

  Waardevol

  Eenheid

  Loyaliteit

  Solidariteit

  Waardigheid

  Eenvoudigheid

  Mededogen

  Souplesse

  Waarheid

  Eerlijkheid

  Meesterschap

  Soevereiniteit

  Wijsheid

  Effectiviteit

  Meeveren

  Speelsheid

  Zekerheid

  Efficiëntie

  Mildheid

  Spiritualiteit

  Zelfbehoud

  Eigenheid

  Moedig

  Spontaniteit

  Zelfkennis

  Energiek

  Mogelijkheden

  Stabiliteit

  Zelfstandigheid

  Enthousiasme

  Mondigheid

  Stilte

  Zelfvertrouwen

  Erkenning

  Muzikaliteit

  Tederheid

  Zelfwaardering

  Fijnzinnigheid

  Nederigheid

  Tevredenheid

  Zingeving

  Flexibiliteit

  Nuchterheid

  Toegankelijkheid

  Zorgvuldigheid

  Geborgenheid

  Onafhankelijkheid

  Toewijding

  Zorgzaamheid

  Geduld

  Ondernemend

  Tolerantie

  Zuiverheid

  Normen en waarden kunnen een rol spelen bij keuzes voor de toekomst. Selecteer daarom een top-5 van waarden uit bovenstaande lijst die belangrijk voor jou zijn (of voeg een waarde toe die niet op de lijst staat). De waarrden die boven komen drijven zijn blijkbaar waarrden die jij belangrijk vind en niet zonder zou willen. Vaak komen deze waarden niet letterlijk terug in je leven maar zijn ze heel voelbaar als je ze wel of niet in je leven hebt. Het zijn waarden die niet altijd direct tot herkenbaar gedrag of keuzes leiden maar ze zijn heel koersbepalend. Check voor jezelf een paar keer per jaar of deze waarden nog genoeg ruimte krijgen in je leven.

  >