fbpx
Oei voor Groei
Delen is creëren

Deel 2- Verken de weg en wees bewust van de obstakels

Verken de wegSuccesvolle verandering vraagt om urgentie of verlangen om in beweging te komen en een lonkend perspectief voor richting. In deel 1 van de inspiratiereeks ‘Op weg naar Persoonlijk Leiderschap’ hebben we je dan ook uitgenodigd om jouw lonkend perspectief te creëren. Heeft dit al meer vorm gekregen? Het hoeft niet in een keer te staan. Het is een iteratief proces dat aandacht, tijd en ruimte nodig heeft. Mogelijk heeft het al wel een urgentie of verlangen opgeroepen om in beweging te komen. In dit deel verkennen we de weg richting lonkend perspectief met haar obstakels.

 

Verbinden van boven- en onderstroom is noodzakelijk om duurzaam te veranderen. Veelal wordt bij verandering de oplossing gezocht in infrastructurele maatregelen in de bovenstroom. Denk hierbij aan het op zoek gaan naar een nieuwe functie, een andere werkwijze of een andere werkomgeving. Vaak komt men er achter dat de verandering toch ergens stagneert. Doordat er een drempel wordt ervaren net als de weerstand die vaak ervaren wordt bij organisatieveranderprocessen. Blijkbaar is er iets in de – minder tastbare – onderstroom dat aandacht vraagt.


De weg van verandering vraagt om bewustzijn van welke transformatie in gedrag noodzakelijk is. Welk gedrag vertoon jij in de gewenste situatie en hoe ziet dat gedrag eruit in de huidige situatie? Stel jij droomt van een situatie dat jij (weer) rust en ruimte ervaart en die dingen doet die bij jou passen en jou energie geven, terwijl jij nu met stress achter de feiten aanholt, geen grenzen stelt, en niet aan de leuke dingen van het werk toekomt. Wees bewust welk gedrag deze situatie in stand houdt. Bijvoorbeeld, je stelt geen prioriteiten, kunt geen nee zeggen en maakt onvoldoende zichtbaar en bespreekbaar waarin jij goed bent en jou passie ligt. Het gewenste gedrag kan dan zijn dat jij beter in staat bent keuzes te maken, grenzen te stellen en werk naar jou toe trekt die bij jou past.

Door via een systemische bril naar transformaties te kijken en boven- en onderstroom met elkaar te verbinden kunnen veranderingen wel slagen.  S-TM biedt zo’n perpectief op transities in de context van organisaties. De basisprincipes van S-TM zijn ook toepasbaar op persoonlijke transformaties.
bovenstroom onderstroom
Oefening: Breng in kaart wat de gewenste transformatie van A naar B is. Beschrijf deze in termen van gedrag.
 
Wees bewust van welk offer de verandering van jou vraagt, wat heb je los te laten? Dit is veelal een werkelijk offer, want anders had je verandering al lang gerealiseerd. Verandering vraagt om uit jouw comfortzone te komen. De comfortzone is niet per definitie fijn. Je kunt daar al tijden in ongelukkig voelen, maar de prijs om te veranderen is voor jou nog hoger. Wil ik bijvoorbeeld het risico lopen dat anderen mij niet goed of aardig vinden wanneer ik ‘nee’ zeg? Of krijg ik wel een nieuwe baan en kom ik wel financieel rond wanneer ik mijn huidige baan opzeg?


Oefening: Ga na wat de huidige situatie jou brengt en wat het jou kost. Wat is jouw offer om uit de comfortzone te komen? Welk risico heb jij te nemen?
 
Loslaten vraagt om eerst bewust te worden van jouw patronenWelk gedrag vertoon ik in welke situaties? Wanneer is deze helpend en wanneer zitten deze in de weg? En wat zijn mogelijke belemmerende gedachten en overtuigingen en waardoor worden deze getriggerd? Patronen zijn terugkerend en meestal ontstaan als overlevingsmechanisme in eerdere fasen uit jouw leven. Vuistregel: 1 keer is toeval, 2 keer opmerkelijk, 3x een patroon.
Gebeurtenis-Gedachte-Gevoek-Gedrag-Gevolg

Oefening: Houd een logboek bij en reflecteer op leerzame, vaak spannende momenten om achter jouw patronen te komen. Het 5-G model is hierbij hulpzaam.

  • Wat was de Gebeurtenis?
  • Welke Gedachten kwamen er bij jou op?
  • Welk Gevoel kreeg je daarbij?
  • Welk Gedrag vertoonde ik?
  • Wat was het Gevolg?
 
Doorbreken van patronen vraagt om bewustzijn en experimenteren met ander gedrag. De eerste stap in het doorbreken van belemmerende patronen is het herkennen wanneer deze optreedt. Vaak is een terugkerende gedachte (bijv. ‘Ik word niet gezien’ of ‘Dit is onverantwoordelijk!’) of een terugkerend gevoel (boos, bang, blij, bedroefd) een goed interventiemoment om een time-out te creëren voordat je in je automatisch patroon stapt. Geef de gedachte of gevoel aandacht voor wat het wil zeggen of nodig heeft in plaats van deze weg te drukken. In het laatste geval zal het onderhuids om aandacht blijven vragen. Dit merk je in het blijven doorzeuren wat veel energie kost. Wanneer je het aandacht geeft wordt het rustiger en ontstaat er ruimte voor een volwassen keuze en experimenteren met nieuw gedrag.


Oefening: Wees bewust wanneer een terugkerende gedachte of gevoel zich voordoet. Creëer een time-out. Geef de gedachte of gevoel aandacht en stel deze twee vragen:
  1. Wat wil het zeggen?
  2. Wat heeft het nodig?
Ervaar wat het met de gedachte of gevoel doet. Maak vervolgens een volwassen keuze om met de situatie om te gaan.
 
Samengevat, succesvol veranderen vraagt om transformatie van gedrag en doorbreken van belemmerende patronen.
In dit deel hebben we stilgestaan bij de benodigde transformatie in gedrag om op weg te gaan richting lonkend perspectief. En wat er nodig is om belemmerende patronen te (h)erkennen en te doorbreken. Vanzelfsprekend doe je dit niet op een achternamiddag, want dan had je dit allang gedaan. Alles begint met bewustzijn. De oefeningen helpen je hierbij. Meer hulp nodig?Neem contact op

In deel 3 nodigen we jou uit om op pad te gaan, te experimenteren met nieuw gedrag, te genieten van succesmomenten en te leren.

Heb jij je nog niet aangemeld voor de inspiratiereeks ‘Op weg naar persoonlijk leiderschap? Doe het alsnog.Gratis inspiratiereeks 'Op weg naar persoonlijk leiderschap'

Laat een reactie achter:

>